Specijalističko usmjerenje: konzervacija-restauracija arheološke baštine

Ispis
Ocjena: / 9
LošeOdlično 

arheologija

 

U sklopu specijalističkog usmjerenja konzervacija-restauracija arheološke baštine studenti se upoznaju s arheološkim lokalitetima i spomenicima, posebno pokretnim arheološkim materijalom, principima i metodama istraživanja, dokumentiranja, konzervacije, restauracije i prezentacije.

Program obuhvaća predavanja i obilaske pojedinih spomenika Salone, našeg najvećeg arheološkog lokaliteta i glavnog grada rimske provincije Dalmacije, gdje se studenti upoznaju s osnovnim problemima konzervacije arheološke baštine. Kroz praktičan rad u konzervatorskim radionicama stječu prva saznanja o pojedinim vrstama pokretnog arheološkog materijala, prvenstveno keramike, metalnih predmeta, mozaika i fresaka.
Voditeljica ovog specijalističkog usmjerenja je Tea Katunarić, pred.
Objavljeno: 12. siječnja 2009.