www.e-insitu.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home IZ STRUKE Konzervatorsko-restauratorski zahvat na zidnim slikarijama Celestina Mate Medovića u kapeli Sv. Spasa

Konzervatorsko-restauratorski zahvat na zidnim slikarijama Celestina Mate Medovića u kapeli Sv. Spasa

E-mail Ispis
Ocjena: / 3
LošeOdlično 
kuna
Dr. sc. Branko MATULIĆ, konzervator-restaurator savjetnik (Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski odjel u Splitu, v. d. pročelnika Odsjeka za konzervatorstvo-restauratorstvo Umjetničke akademije)
Tonči BOROVAC, viši konzervator-restaurator (Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski odjel u Splitu)

S A Ž E T A K
Celestin Mate Medović ukrasio je godine 1907. kapelu sv. Spasa na groblju u Kuni Pelješkoj zidnim slikarijama. U literaturi iz četrdesetih godina dvadesetog stoljeća navodi se da su slikarije gotovo potpuno uništene. U članku se opisuje zahtjevan konzervatorsko-restauratorski zahvat koji je još uvijek u tijeku.


U kapeli sv. Spasa na groblju u Kuni na Pelješcu, tijekom 1906. i 1907. godine slikar Celestin Mato Medović oslikao je svod apside, trijumfalni luk, svod broda crkve i gornji dio unutrašnjosti pročelnog zida. Radi se o velikim kompozicijama s brojnim ljudskim i životinjskim likovima, obrubljenima florealnim i geometrijskim trakama. Sve ostale površine unutrašnjosti zidova ožbukane su žbukom spravljenom s dodatkom mramornoga brašna, a marmorizacija je izvedena u kombiniranoj tehnici stucco lustro i fresco secco.

Zbog oštećenog krovišta vlaga se godinama akumulirala u ziđu svoda. Uzrokovala je brojna oštećenja, poput gubitka vezivnog svojstva pigmenata, a u skladu s tim i njihovu pulverizaciju, alteraciju, promjenu kemijskog sastava pigmenta i veziva, što je mjestimično dovelo do potpunog gubitka bojenog sloja i pozlate. Oštećenja su bila tolika da se u katalogu Medovićeve zagrebačke izložbe, izdanom davne 1939. godine, ove slikarije spominju, ali s napomenom da su nepopravljivo oštećene i skoro potpuno uništene. I u knjizi “Medović u rodnome kraju”, Cvito Fisković piše o ovim slikarijama kao o nepopravljivo oštećenima. Da su oštećenja zaista bila na granici uništenja svjedoči i to, da je zbog nerazumljivosti likovne kompozicije ugledni autor ove knjige pogriješio navodeći kako se na pročelnom zidu nalazi prikaz Svetoga Trojstva umjesto prikaza silaska Duha Svetoga.

U takvim okolnostima, kada za ove slikarije već više od 50 godina vrijedi tvrdnja da su potpuno uništene, članovi KUD-a “Celestin Mato Medović” pokreću akciju revitalizacije kapele na groblju, napose zidnog oslika u unutrašnjosti. Uz potporu Ministarstva kulture i nadzor Konzervatorskog odjela u Dubrovniku, započeo je dugotrajan proces obnove čitavog oslikanog interijera, na kojoj su radili restauratori Branko Matulić, Tonči Borovac, Marin Barišić i Ivana Muratti.

Nakon izrade elaborata zaštite zidnih slika te saniranja oštećenja krova, bilo je moguće pristupiti neposrednim zaštitnim zahvatima u unutrašnjosti crkve. Najprije je izvršena tzv. predkonsolidacija, kojom se svi oni dijelovi kojima prijeti oštećenje već pri samom dodiru osiguravaju i učvršćuju, kako bi se mogli izvoditi svi ostali zaštitni zahvati bez opasnosti od izazivanja novih oštećenja. Ovo se osobito odnosi na izrazito uznapredovali stupanj pulverizacije pigmenata bojanog sloja preostalih dijelova zidnih slikarija. S obzirom na podlogu i stanje slikarije, izvršeno je dvokratno premazivanje 5-postotnom otopinom PVA-disperzije u destiliranoj vodi mekim kistovima. Premazivanje je odabrano umjesto prskanja zbog veće mogućnosti kontrole i pregleda stanja pojedinih područja bojenog sloja, a i zbog mogućnosti blagog pritiska na bojeni sloj, čime se on na neki način sljubljuje s podlogom. Već tijekom ovog zahvata “izronilo” je mnoštvo dotad uvelike ili potpuno neraspoznatljivih detalja likovne kompozicije.

Potom su se sva oštećenja podloge osigurala žbukom, dovoljno čvrstom kako bi sigurno i trajno čuvala i sidrila rubove te time osnažila čitavu površinu slikarije. Ta žbuka mora istovremeno biti dovoljno meka da bi se mogla bez posljedica relativno lako i brzo odstraniti prilikom mogućih zaštitnih zahvata u budućnosti. Korišten je kvarcni pijesak i gašeno vapno uz dodatak do 5-postotne otopine PVA-disperzije.

Manje je dijelove zidnih slikarija bilo potrebno injektirati tako da što bolje svojom poleđinom prionu uza zid. Odabir smjese ovisio je o ponašanju žbuke pri injektiranju. U ovom slučaju to je bilo vapneno mlijeko obogaćeno već spomenutim odgovarajućim aditivima za brže popunjavanje i skrućivanje. Nakon što su se utvrdile šupljine ispod površine žbuke te njihov opseg i smjer pružanja, izbušene su odgovarajuće rupe za injektiranje, a potom je slijedilo ubrizgavanje pripremljene smjese pod tlakom. Naravno, pri tome je potreban veliki oprez zbog opasnosti od prenaprezanja žbuke. Na završetku injektiranja, rupe su zapunjene smjesom koja sastavom odgovara sastavu izvorne žbuke. Također je izvršeno popunjavanje lakuna, vena i kapilarnih površinskih oštećenja. O njihovu dobrom ispunjavanju ovisit će daljnje stanje slikarije. Time će se spriječiti utjecaj površinske kondenzirane vlage i zaustaviti površinsko osipanje bojenog sloja. Izvodi se istim sredstvom korištenim pri obrubljivanju. Postupkom impregnacije žbuke zaustavljaju se moguće daljnje štetne kemijske reakcije, a istovremeno se omogućava duboko prodiranje u žbuku, brzo sušenje, očvršćivanje podloge, te dobra veza sa završnim premazom. Na taj se način stvara kompaktnost slojeva, konzistentnost žbuke i svježina površine.

Kod čišćenja bojanog sloja kombinirano je mehaničko i kemijsko čišćenje. Mehanički su se odstranila onečišćenja u vidu skrame, madeža, ljuski i isoljenih dijelova. Primjena kemijskog čišćenja odnosila se na one dijelove slikarije na kojima se nataložila mrena i prljavština, osobito od izmeta insekata, a koja zamagljuje crtež i mijenja izvorne kolorističke odnose. Nakon provedenog čišćenja bojenog sloja, uz pomoć tlačnog raspršivača izvršeno je postavljanje zaštitnog sloja 5-postotne otopine Paraloida. Time se izjednačila upojnost i konzistencija površine bojenog sloja, čime se ujedno stabilizira pigment i štiti cijelo lica slikarije od vanjskih utjecaja (vlage, prašine, razlike u temperaturi, svjetla i sl.).

Sve površine slikarije su premazane sredstvima za zaštitu i dezinfekciju (raskuživanje) od raznih mikroorganizama koji uzrokuju plijesan, gljivične kolonije i slično. Upotrebljeni su biocidi i fungicidi otopljeni u vodenim emulzijama, no zbog stalne i velike količine muha i drugih insekata unutar grobne kapele bilo je nužno obaviti i kompletnu dezinsekciju interijera.

U nastavku zaštitnih zahvata odabrane su metoda i tehnike daljnjih restauratorskih zahvata, konsolidiranja i obnove oštećenih i nedostajućih dijelova bojenih i pozlaćenih slojeva. Tada su uočeni mnogo veći tragovi pozlate, koji su obuhvaćali i veliki dio natpisa u apsidi. Uočen je i složeni geometrijski ukras na trijumfalnom luku, sačuvan tek u tragovima, ali dovoljno da se može rekonstruirati. Zaključeno je da se gotovo nepovratno uništeni dijelovi oslika u apsidi mogu rekonstruirati strpljivom i pomnom opservacijom zatečenog stanja, kao i neki dijelovi na pročelnom zidu za koje se smatralo kao ih je nemoguće rekonstruirati. Stoga je bilo nužno napraviti izmjene u planiranom redosljedu zahvata i prilagoditi tijek restauracije novim saznanjima stečenima tijekom samih zaštitnih zahvata.
Sanirani su svi oštećeni i nedostajući dijelovi žbukane podloge kao nositelja bojenog sloja. Pripravljeni kitovi na bazi vapna i mramornoga brašna nanosili su se vrlo pažljivo slikarskim špatulicama, pazeći uvijek na razinu nanesenog i izvornog sloja. O kvaliteti izvedbe ovog dijela ovisit će konačni efekt cjelokupnog restauratorskog zahvata. Pri nanošenju podložnog kita slikarskim špatulicama različitih profilacija, površina se ne može idealno stopiti s izvornom razinom bojenog sloja, te je potrebno njegovo brušenje. Brušenje je potrebno i zato što je novu podlogu nužno fino nahrapaviti radi što boljeg nalijeganja predlaka. Prije nanošenja predlaka, ove površine su impregnirane radi izjednačavanja upojne moći s izvornom žbukom. Predlak je nanesen kako bi se finim filmom izjednačile izvorne i novopostavljene površine. Ujedno služi i kao podloga za retuširanje. Kao predlak korištena je 2,5-postotna otopina Paraloida u toluenu. Nanošen je u dva tanka sloja, pri čemu se nastojalo izbjeći lijepljenje prašine.

Nakon saniranja svih oštećenja na licu slikarije pristupilo se retušu i pozlati, odnosno rekonstruktivnim zahvatima na likovnoj kompoziciji ovog složenog slikarskog djela. Lokalni ton se nanosi kako bi se, u kolorističkom smislu, izjednačile površine originalnih oslika i neoslikanih, kitiranih površina. Odabire se najniži ton na tonskoj skali izvornika, kako bi se što diskretnije nanosili daljnji viši tonovi u procesu rekonstruiranja nedostajućih elemenata u kompoziciji. Lokalni ton priređuje se od pažljivo odabranih pigmenata s odgovarajućim specijalnim vezivima na bazi akrilata. Postavljeni ton mora biti kompaktan i usklađen s cjelinom oslikanih površina. Tek nakon što se naneseni lokalni ton dobro osuši može se prijeći na retuširanje.

Pristupajući u ovom slučaju vrlo zahtjevnoj fazi zaštitnih zahvata, stekao se detaljan uvid u ikonografski ciklus prikazan na oslicima, uz prethodno poznavanje ikonografskih zakonitosti u sličnim kompozicijama različitih slikara i slikarskih škola. Na osnovi detaljnih analiza utvrđeno je da se može rekonstruirati mnogo više likovne kompozicije nego je to u početku bilo planirano. Stoga je odlučeno da će se rekonstruirati i retuširati svi florealni i geometrijski dekorativni motivi, a kojih je uistinu mnogo. Na taj način će se dobiti čvrsto definirani okvir za retuš velikih figuralnih kompozicija. Svakako treba napomenuti kako su primijećeni raniji retuši na velikoj florealnoj borduri koja uokviruje veliku svodnu kompoziciju. U apsidi su bili obnovljeni gotovo potpuno uništeni likovi anđela i središnjeg medaljona s janjetom. Tu je obnovljena i pozlata, pri čemu se koristilo mineralno zlato. Pozlate također ima mnogo više nego se pretpostavljalo, pogotovo na natpisima i monogramima u apsidi. Nažalost, na likovnoj kompoziciji svoda crkve središnji lik Krista potpuno je uništen, ali se u velikom postotku mogu obnoviti brojni likovi anđela, kao i dobar dio skupina likova koji predstavljaju četiri kontinenta. Sa sigurnošću se može potvrditi da se na pročelnom zidu nalazi prikaz silaska Duha Svetoga, koji će se u velikoj mjeri obnoviti. Veliki problem predstavlja dekorativni ukras na trijumfalnom luku koji je zbog preslika detektiran tek u ovoj kampanji. I njega je moguće obnoviti na osnovi neznatno sačuvanih izvornih uzoraka dekoracije. Gotovo je suvišno spominjati kako su sve faze zaštitnih zahvata popraćene fotodokumentacijom.

Svi zahvati su u velikoj mjeri provedeni, ali zbog novih nalaza i činjenice da oni zahtijevaju niz novih, neplaniranih rekonstruktivnih zahvata, radovi će se nastaviti kako bi se započeti posao dovršio. To se posebno odnosi na niz korektivnih zahvata koje valja provesti nakon planiranog postavljanja rasvjete u crkvi i uklanjanja naknadno postavljenog drvenog pjevališta koje narušava cjelovitost Medovićeve slikarije.

 

 

Objavljeno: 25. veljače 2004.

 

Lektorirano 24. listopada 2011. (M. Gojčeta Milić)


Sl.1 Zatečeno stanje slikarije
na zapadnom dijelu svoda


Sl. 2 Zatečeno stanje slikarije
na sjeverozapadnom
dijelu svoda


Sl. 3 Zatečeno stanje
slikarije u apsidi


Sl. 4 Zatečeno stanje
slikarije na jugoistočnom
dijelu svoda


Sl. 5 Zatečeno stanje slikarije na trijumfalnom luku


Sl. 6 Sondažno čišćenje
slikarije u apsidi


Sl. 7 Fiksiranje bojenog sloja slikarije na zapadnom zidu


Sl. 8 Fiksiranje bojenog sloja slikarije na zapadnom zidu


Sl. 9 Saniranje oštećenja na žbukanom sloju na
jugoistočnom dijelu svoda


Sl. 10 Saniranje oštećenja na žbukanom sloju na sjeveroistočnom dijelu svoda


Sl. 11 Rekonstrukcija bojenog sloja u apsidi


Sl. 12. Rekonstrukcija bojenog sloja na sjevernom
dijelu svodaSl. 13 Rekonstrukcija bojenog
sloja u apsidi

Sl. 14 Rekonstrukcija bojenog
sloja na zapadnom zidu

Sl. 15 Rekonstrukcija pozlate u apsidi

Sl. 16 Pogled na apsidu nakon djelomično provedene
rekonstrukcije bojenog sloja
 
Discuss (0 posts)

Discuss this item on the forums. (0 posts)

Login Form

Improve PC Speed | Blog Focus on Improve PC Speed by dlaserv.com
Feb 22, 2017

Posted by | 0 Comments

Smart Tips For Finding Tips

What the Expectations of SEO Services Should Be

SEO is the acronym for search engine optimization. Search engine optimization can be utilized by a service provider to increase the number of website visitors. High ranking placements in the search results page ensures that this number is increased. Accessibility of a site to a search engine is ensured by this service. Also improved is the probability of the page being ranked highly by the search engine.

One should look for a reputable company when choosing SEO agencies. The SEO Company that comes first by simply searching on the web is the best. For this reason, for it to be the first to appear on the result page it must have performed highly. The best need not to be ranked here it is important to note. A great retention of clients is an attribute of a good company. The clients are always satisfied with the services offered. These companies consistently do great work and are in high demand. Out of their great work they get referrals and this explains why they don’t have to appear on search engines. These companies are usually overwhelmed with clients all the time because clients refer others to them. They make plenty of money and they are basically busy and thus they don’t spend time optimizing their own website.

SEO companies that cannot offer information should not be chosen. An agency cannot be trusted if they cannot tell you how they plan on doing the specific job you give them. SEO is a very open field. Therefore to choose a SEO, one should set goals that are needed to be achieved by the services. There are good and bad goals. One should list at least three to five agencies to choose from after setting goals. Creating a list requires a source of the information. Being the source are; friends, personal and professional networks. Industry insiders and similar non-competitive companies should offer the required information.

One should choose SEO companies based on the trust that one has established with a company. One should choose that company if they hear a great referral and they trust the referral source. That it takes time is what one should keep in mind when going through the list of SEO agencies. Always the best is a monthly retainer. SEO changes because the field is full of competition and one rankings too change. Not all SEO services are created equal. One that clearly defines its scope and educates you is what should be found. A SEO is important and should be done because the point of the website is to improve business. In comparison a SEO service provider is better than doing the thing personally. One will rarely emerge as the top if they decide to do it on their own.

Quotes: look at more info

Read More
Feb 22, 2017

Posted by | 0 Comments

Study: My Understanding of Sites

Reasons for Using WordPress. Perhaps you have always wanted to design a website but then you do not have the skills.Do not worry as WordPress has got your back.As a business owner, you always need to consult with your web developer whenever you need to change or add details on your website. WordPress is easy to use and access. With its various themes, you will be guided on how to go about it. Before WordPress came, everyone had to deal with the developer even long after they are done with the web design, even to change the smallest details, one couldn’t do it on their own, so every time your called developer you had to pay them. With WordPress created websites, they are accessible from any kind of screen or browser as long as you have proper internet connection. WordPress, enables you to easily add so many plug-ins on your website as long as they don’t conflict.These days most websites have a video or audio icon on them. This means that there is improved time management since you can have an entire weeks schedule and it will be updated to your website the date and time that you have indicated. The link adding happens on your control panel. Most people look for websites that once they are done reading through your website or watching videos, they can then say something about it, you also feel nice getting feedback from your viewers.
Study: My Understanding of Sites
This means that website created using WordPress are more secure than any other website, always inquire from your developer whether they have WordPress software, and if they don’t recommend it to them. With WordPress however, the software creates websites that are already optimized, either to Bing or Microsoft Network (MSN), so you do not have to worry that your website will not be seen by search engines.
The Essentials of Sites – Breaking Down the Basics
People create websites so that they can be able to market their products, services or even themselves.Allowing you to have eye catching headlines on your website or blog, WordPress has made it easy for people to become more curious with the headlines they get on your website. Unlike other website software where you have to pay a developer to help you crack it, WordPress is absolutely free and comes with unlimited validity.If you have any troubleshooting problems, there are a large number of people using WordPress who are ready to help. Better still, more people are embracing this technology with open arms.

Read More
Feb 21, 2017

Posted by | 0 Comments

6 Facts About Activities Everyone Thinks Are True

On the Sudden Growth in the Popularity of eSports When you see a stadium full of enthusiastic fans, you can no longer assume that they are there to watch professional sports stars. You may also find professional gamers, donning their headsets and taking part in video game competitions known as eSports. In little more than two decades, eSports has grown from its roots in local arcade game competitions into a competitive event that is the equal of many types of organized sporting events in terms of interest and attendance. Just like traditional sports, this level of audience interest has brought in major sponsors and even network television coverage. There has been some amount debate as to whether or not eSports actually qualifies as a sporting event. Traditionalists claim that the virtual aspect of the competition makes it impossible to call eSports a real sport. Others would claim that eSports is actually just as skill-based as any other sport. Those who participate in eSports competition must have extremely fast reflexes and be able to command amazing hand-eye coordination. Gamers must also be extremely knowledgeable about the games they are playing. Does it really matter whether or not eSports actually qualifies as a real sport? Major league eSports competitions actually draw a number of online viewers that exceeds the viewership of many other major professional sports. Gaming channels on Youtube actually have more followers than any other type with the exception of music channels. When you have viewing audiences rivaling the most popular professional sports, you can bet that eSports will continue to grow in popularity in the future.
Getting Creative With Sports Advice
Many people who are unfamiliar with eSports may be wondering what an eSports competition looks like. In an eSports competition the gaming is facilitated by video gaming systems. The game itself is broadcast throughout the facility on large screen monitors that can be viewed by the entire audience. Generally, on the monitors, eSports is broadcast in split screen fashion, with the gaming field that the participant sees taking up the larger portion of the screen, with the participants inset at the bottom or top of the screen.
Practical and Helpful Tips: Sports
Many people have pretty stereotyped views of what gaming competitions may look like. Instead of propagating stereotypes of gamers wearing headsets, chugging energy drinks, it is better to tune in and watch some eSports competition to see why so many people are interested in this growing phenomenon. Already eSports competitions are extremely popular, and they are still growing in popularity. Those who are interested in learning more about eSports competition should start out by watching eSports events online. Online eSports TV channels, like DingIt TV, offer people a detailed view of this eSports competitions. To get started, all you have to do is search the Internet for more information about eSports.

Read More
Feb 21, 2017

Posted by | 0 Comments

Finding Ways To Keep Up With Entertainment

How to Find Great eSports Streaming eSports are among the most exciting and popular spectator events around. In a world dominated by spectator sports, eSports gaming competitions are quickly drawing crowds that rival even the most popular sports. Matches among the leading eSports competitors are broadcast on TV and streamed live online all around the world. If you are interested in gaming and love to watch people play who are especially skilled, you have to check eSports broadcasts. eSports first rose in prominence in Korea and other Asian countries where it is considered to be one the most important spectator events. The largest fan bases in the sport can be found in Korea, as well as the largest audiences for major eSports events. While it is true that gaming competitions were popular during the 1990’s, technological constraints did not allow them to achieve the kind of popularity they have today. However, thanks to the sudden growth in global communications technologies beginning around the year 2000, gaming competitions became less local and more of a world wide phenomenon. Today you can view online gaming content in a wide variety of venues. In fact, your will find that gaming channels are among the most popular subscription channels on Youtube, number two behind music channels. However, the gaming content that you view on a gaming channel is a lot less competitive than the eSports content you will find on an eSports streaming service. The gaming channels you find on video services like Youtube are primarily for humor and entertainment as opposed to eSports streaming platforms that stream the most competitive eSports available on a daily basis.
The Essentials of Activities – The Basics
Because of the popularity of online eSports streaming platforms, like DingIt TV, audiences for eSports in North America and Asia are now beginning to rival those in Asia. Even in the United States and Europe, you will find audience attendance at eSports events that actually rivals the crowds attending professional sports events. Recently, a leading sports website reported that eSports actually attracted more viewers than any other sporting event but professional football.
Lessons Learned from Years with Sports
Recently, there has been some debate to whether or not eSports are actually real sports. Those who believe it is not actually a sport say that it depends too much on the video game to facilitate game play. However, those who support the idea of video game competitions as sports competitions recognize the great amount of skill and incredible hand-eye coordination gaming takes. The easiest way to find the best in eSports action is to search the Internet for gaming competitions being streamed online. Those who would like to learn more about eSports competitions should begin by searching the Internet for an online eSports streaming platform, like DingIt TV. To begin, the best thing you can do is search the Internet for eSports online streaming platforms.

Read More
Feb 20, 2017

Posted by | 0 Comments

Why not learn more about Money?

Ways of Experiencing a Fruitful Crowdfunding Event

Crowd funding has been in existence for some time now. But, it has become popular recently. You can access crowd funding from different websites and platforms. Entrepreneurs who are starting up business should take advantage of crowd funding to raise cash. The traditional methods of acquiring finances are very different from this option. On this note, you have to impress the audience in order to get funding. You are to make an appeal to the audience so as to get funds and support.

You need to come up with a strategic plan before kick starting the fundraising project. Once you get the required funding, make sure that your project kicks off. This means bringing together your designs, team and strategy.
There is a need of building up on an audience and fan base as you proceed with planning and creating strategies. You are after numbers and hence using social media would be the most convenient means of reaching your goal. You are also at the advantage of reaching out to people from all over the world.

You require to prepare people psychologically on when the project will be taking place. Come up with an exciting tactic that will leave the audience wanting to witness the crowd funding project.
What Has Changed Recently With Money?

You should always recall that the audience will be you crowd funding. Once they get on board and support your idea, they will be the first consumers too. While using this strategy, note that the products are created once the funding issue is done. It would therefore be wise to keep on communicating with your fans even after the fundraising. Most importantly, let the audience know when they will finally have access to the product.
Money – Getting Started & Next Steps

Begin by listing down the foundation of your speech. Creativity is of the essence on this matter. The main aspect you want to gain from the speech are being able to engage the audience and appeal to them as well. Once you manage to capture their attention through the header and the introduction sentences, you are good to go.

You are advised to stick to your story. Give a brief history what of what motivated you to build up on your idea. Let the audience b aware of the challenges you have been facing. You can opt to use humor though you have to be tactful about it.

You should think of a video once you have finished the written piece. There are those who prefer to watch as opposed to reading and hence a video would create a good impact. Note that the optimal length of the video should be around three minutes.

Read More
Feb 20, 2017

Posted by | 0 Comments

How I Achieved Maximum Success with Diving

Tips On How To Buy The Ideal Scuba Mask.

It will be important to consider several decisions when it comes to buying a scuba mask. Ensure that you will be able to familiarize yourself with the mask first before you get to buy it. In that case you will be able to know which one suits you best. With that here are some of the given factors which will need to be considered in the given case.

Either buying or renting the masks is one of the problems that the divers have to deal with in this case. In diving you will find that owning your equipment will be the ideal way to do it that will be as well as the mask. That way you will be able to get the one that fits you well and suits your style and preferences. In many cases you will find that when dealing with the rentals, they will not always come in the way you would want to have you like. The only time the rentals would come in handy is when you find that a person has forgotten to carry theirs and they need to go for diving.

The market will give you a variety of scuba masks as well as the swim masks. You will find that they are made differently and the two cannot be confused with each other. You will find that the scuba masks are made in such a way that they are able to sustain the pressure that comes with diving unlike the swim masks.

You will find that they will tend to have a very strong tempered glass for that purpose which is not the case with the swim mask. It will be important to consider a case where the air mask will be meant for the balancing of the pressure under the water. This are very important features that any diver should look for in a scuba mask which will not be the case found in a swim mask.

Consider how well the mask will be able to fit in this case. When you get the skirt wrapped around you then you will find that there are no gaps available in such a case. When you get an ill fitting mask you will find that the water will be able to flow inside very easily which can lead to choking and drowning in other cases. That is why you have to look for a store that they give the fitting measurements for their customers before the buy. When you look at the mask in this case you will find that the pool is a good start to ensure that it will be right to use in large water bodies.

Another Source: useful site

Read More
Feb 20, 2017

Posted by | 0 Comments

Interesting Research on Resources – What No One Ever Told You

The Advantages Of A Hoseless Dive Computer

A hoseless dive PC is a remote and air facilitated compass which is planned for bouncing while considering an extension or lessening in pneumatic drive as an individual is diving. There are a few focal points that are joined by the utilization of a hoseless plunge PC, for example, the PC permits following of the decompression status as it anticipates decompression infection in jumpers this is on account of it tracks the nitrogen levels in the body of a jumper by controlling the measure of nitrogen admission and out take in the jumper as it is critical to likewise guarantee that the jumper gets great quality air as they are making a plunge the ocean.

It also allows an individual to spend more time under water this is because it has a maximum number of feet that the diver can be able to dive deep and it also limits the period of time the individual will be in the water as this often helps prevent decompression sickness in an individual.

Bounce PCs also help in giving accurate time and significance recordings when appeared differently in relation to the conventional strategy for figuring the significance and time that the jumper spends in water as it was much of the time off course, yet the usage of the dive PC progresses exact estimations and meanwhile it in like manner ensures that there are no more dive table bumbles this is in light of the fact that hop PCs actually plays out each one of the considers for the decompression status of the jumper and besides register the decompression time and the rooftop significance this is just in case an individual encounters a decompression.

The dive computer also has accent rate indicators which often indicate to the diver the rate at which they are supposed to ascend this is because divers are taught on how to ascend slowly so that they do not exceed their set maximum ascend rate this is because if they do so they may suffer from decompression sickness and it also gives the diver a warning in the event where they are ascending at a fast rate than they are supposed to.

Hoseless bounce PCs are in like manner known to consider a decrease in weight when an individual ascensions to shallow profundities and thusly an individual can have the ability to know the rate at which they ought to ascend on to the surface of the water and this is frequently seen as more exact when stood out from standard tables which are thought to be less correct.

Suggested Post: find more information

Read More
You might also likeclose