www.e-insitu.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home RAZNO Seminar i radionica 'Povijesne tehnike starih majstora'; seminar 'Čuvanje muzejskih zbirki'

Seminar i radionica 'Povijesne tehnike starih majstora'; seminar 'Čuvanje muzejskih zbirki'

E-mail Ispis
Ocjena: / 0
LošeOdlično 
There are no translations available.

Jurica MATIJEVIĆ, pred. (voditelj specijalističkog usmjerenja za konzervaciju-restauraciju štafelajnih slika i polikromiranog drva)
Seminar i radionica 'POVIJESNE TEHNIKE STARIH MAJSTORA' (kolovoz 2003., Hrvatski restauratorski zavod - Restauratorski centar Ludbreg)

U drugoj polovini kolovoza 2003. godine održan je u Hrvatskom restauratorskom zavodu u Ludbregu seminar i radionica pod nazivom ''Povijesne tehnike starih majstora''. Voditelji seminara bili su Srebrenka Bogović-Szeskosky (York University u Torontu) i Romana Jagić (HRZ u Zagrebu). Cilj seminara bio je upoznavanje polaznika s tehnikama i materijalima koji su se upotrebljavali prije XIX. stoljeća u slikarstvu i na polikromiranim skulpturama.
Program je bio koncipiran kao serija predavanja popraćenih dijapozitivima te radioničkim radom na izradi tradicionalnih materijala, podloga i boja. Iscrpna predavanja dala su izvrstan presjek najvažnijih tehnika i materijala korištenih u kasnom srednjem vijeku, renesansi i baroku. Rad u radionicama pružio je mogućnost da se neposredno upoznaju svojstva materijala i tehnike od kojih je većina davno izašla iz svakodnevne upotrebe, no njihovo oživljavanje i ugrađivanje u današnju restauratorsku praksu postaje sve privlačnije.


Seminar 'ČUVANJE MUZEJSKIH ZBIRKI - UVOD U PREVENTIVNU ZAŠTITU' (2. i 3. prosinca 2003., Konzervatorski odjel u Splitu Ministarstva kulture RH)

U prosincu 2003. održan je u prostorijama Konzervatorskog odjela u Splitu Ministarstva kulture RH seminar pod nazivom ''Čuvanje muzejskih zbirki - Uvod u preventivnu zaštitu''. Organizator tečaja bio je Muzejski dokumentacijski centar iz Zagreba, a voditelj seminara Želimir Laszlo.
Kroz niz predavanja predstavljeni su najznačajniji faktori koji dovode do propadanja kulturnih dobara u muzejskim zbirkama, te osnovni načini zaštite. Također je bilo riječi o sigurnosti zbirki. Posebno instruktivno bilo je predavanje Denisa Vokića (HRZ) pod nazivom “Tehnike preventivnog konzerviranja muzejskih predmeta” unutar kojega su kroz niz podtema obrađeni svi najvažniji faktori oštećivanja i propadanja muzejskih predmeta te su dane preporuke za njihovu zaštitu.
Objavljeno: 5. veljače 2004.
Lektorirano 26. listopada 2011. (M. Gojčeta Milić)  No Comments.
Discuss this item on the forums. (0 posts)

Login Form

301 Moved Permanently

301 Moved Permanently


cloudflare