www.e-insitu.com

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home PRAKSA Restauratorski zahvat na ranobaroknim klupama iz trogirske katedrale

Restauratorski zahvat na ranobaroknim klupama iz trogirske katedrale

E-mail Ispis
Ocjena: / 3
LošeOdlično 
There are no translations available.

klupe

Davor GAZDE (UMAS, Konzervacija-restauracija kamena, IV. godina)

SAŽETAK
Dvije ranobarokne klupa iz trogirske katedrale sv. Lovre rad su nepoznatog majstora, a datiraju iz XVII. stoljeća. Oštećenja na klupama uzrokovana su djelovanjem drvnih insekata, korozijom željeznih spojnih elemenata te mehaničkim djelovanjem. Vidljivi su tragovi ranijeg restauratorskog zahvata. U sklopu konzervatorsko-restauratorskog zahvata, koji se izvodi u radionici za drvo Hrvatskog restauratorskog zavoda - Restauratorskog odjela u Splitu, na klupama su izvedeni sljedeći zahvati: demontaža, mehaničko i kemijsko uklanjanje površinske nečistoće i starih slojeva laka, dezinsekcija, rekonstrukcija dijelova koji nedostaju te konzervacija drva. Restauratorski zahvat još je u tijeku.


Predmet ovoga rada su dvije klupe iz trogirske katedrale sv. Lovre. Klupe datiraju iz doba ranog baroka, točnije prve polovine XVII. stoljeća. Autor im nije poznat, no pretpostavlja se da ih je izradio venecijanski majstor. Sastoje se od dvije cjeline koje su, u statičkom smislu, usko povezane s pilonima uz koje se nalaze.

Radi lakše orijentacije, klupe koje se nalaze na sjeverozapadnom pilonu označene su kao klupe br. 1, dok se klupe na suprotnom, jugozapadnom pilonu označavaju kao klupe br. 2. Svaka od ovih cjelina ima daljnju podjelu na dužu i kraću stranicu. Dulje stranice klupa protežu se pravcem kretanja srednjeg broda (prema oltaru), a kraće stranice stoje okomito na tlocrt crkve (okrenute licem prema oltaru). Stranice klupa se međusobno spajaju pod kutem od 90 stupnjeva i zatvaraju jedan kut pilona. (Na klupama br. 1 zatvoreni kut je jugozapadni, dok je na klupama br. 2 zatvoreni kut sjeverozapadni.)

Niz nepravilnosti postavlja pitanje prvobitnog položaja klupa. Mehanički tragovi navode na zaključak da su klupama kroz povijest bile mijenjane dimenzije i raspored. Upitno je i je li crkva sv. Lovre prvo i jedino mjesto na kojemu su bile smještene.

Dimenzije klupa su:
215 x 214 x42 cm / v x š x d (dulja stranica klupa uz jugozapadni pilon)
219 x 129 x 41.5 cm / v x š x d (kraća stranica klupa uz jugozapadni pilon)
212 x 210 x 40 cm / v x š x d (dulja stranica klupa uz sjeverozapadni pilon)
212 x 130 x 37.5 cm / v x š x d (kraća stranica klupa uz sjeverozapadni pilon)
Klupe su izrađene od drva ariša i oraha. Na konstrukciju izrađenu od ariša aplicirane su orahove ploče (furniri debljine 7 do 9 mm). Svi profili i rezbareni djelovi su također od orahova drva. Gornjim dijelom klupa vizualno dominiraju pilastri s izrezbarenim biljnim ornamentima. U donjem dijelu klupa pažnju privlače figure lavova, u funkciji nosača sjedišta.

Klupe su zatečene u lošem stanju očuvanosti. Na njima su bili vidljivi tragovi ranije restauracije. Svi dijelovi klupa bili su kontaminirani drvnim insektima (najvjerojatnije Lyctus pianicollis). Drvo se osipalo i pretvaralo u prah. Mehanička oštećenja brojna su i opsežna. Analiza vrstâ i stupnja (opsega)  oštećenja započela je tek nakon što je zatečeno stanje dokumentirano, a umjetnina prenesena u restauratorsku radionicu. Dokumentacija stanja prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata obavljena je fotografiranjem, računalnim crtežima, ručnim crtežima i tekstualnim opisom stanja.

Rastavljanje klupa zahtijevalo je mnogo vremena. Najprije su se skidali profili i rezbareni dijelovi, a zatim orahove ploče koje su bile pričvršćene na konstrukciju od ariša. Dijelovi klupa su bili spajani željeznim klinovima veličine 2 do 11 cm. Na nekim dijelovima bilo je tragova lijepljenja tutkalom. Željezni klinovi su uzrokovali brojna oštećenja, dijelom mehanički (prilikom zabijanja u drvo), dijelom kemijski (korozijom). (Korodirane željezne spojnice na nekim su mjestima uzrokovale raspucavanje drva.)

Nakon dezinsekcije, drvo je konsolidirano otopinom Paraloida B-72 u acetonu (12 %). Acetonom je odstranjen sloj Paraloida B72 s površine predmeta - na taj se način izbjegao "plastični" sjaj. Dijelovi koji nedostaju rekonstruirani su dvokomponentnim kitom na bazi epoksidne smole, Araldit sinopia. (Kod rekonstrukcije većih površina trebalo bi izbjegavati epoksidni kit, jer ne propušta vlagu, već je kondenzira ispod kitiranog dijela.)

Prije početka konzervatorsko-restauratorskih radova, u crkvi sv. Lovre postavljen je data logger na jedan od pilona uz koji se klupe nalaze. Podsjetimo, data logger je uređaj koji mjeri temperaturu i relativnu vlažnost. Restauriranje ranobaroknih klupa iz trogirske katedrale sv. Lovre još je u tijeku.Objavljeno: 3. ožujka 2003.
Posljednja izmjena: 6. listopada 2011. (S. M. Sunara)
Lektorirano: 15. listopada 2011. (M. Gojčeta Milić)

k023_001.jpg

Kraći dio klupa s jugozapadnog pilona katedrale sv. Lovre u Trogiru, prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata

k023_002.jpg

Duži dio klupa s jugozapadnog pilona, nakon demontaže i transporta u restauratorsku radionicu HRZ-a u Splitu

k023_003.jpg

Kraći dio klupa s jugozapadnog pilona, nakon demontaže i transporta u restauratorsku radionicu

k023_004.jpg

Duži dio klupa sa sjeverozapadnog pilona (stanje prije zahvata)


k023_005.jpg
Kraći dio klupa sa sjeverozapadnog pilona (stanje prije zahvata)
k023_006.jpg
Figura lava u funkciji nosača sjedišta (stanje prije konzervatorsko-restauratorskog)

k023_007.jpg
Nosač sjedišta prije čišćenja
k023_008.jpg
Nosač sjedišta prije čišćenja
k023_009.jpg
Makrosnimak presjeka kroz drvo
k023_010.jpg
Detalj ornamenta za vrijeme čišćenja

k023_011.jpg

Brojna oštećenja na figuri lava uzrokovana su djelovanjem crvotočine, korozijom spojnih elemenata te mehaničkim djelovanjem

k023_012.jpg

Detalj lavlje figure (noga/šapa) nakon uklanjanja površinske nečistoće i starog laka

k023_013.jpg

Detalj lavlje glave s nosača sjedišta za vrijeme restauriranja

k023_014.jpg

Detalj očišćenog pilastra s gornjeg dijela jedne klupe na kojemu su vidljiva oštećenja izazvana djelovanjem drvnih insekata

k023_015.jpg

Nosač sjedišta nakon čišćenja

k023_016.jpg

Detalj istog komada

k023_017.jpg

Profili nakon čišćenja

k023_018.jpg

Gornji dio pilastra nakon čišćenja

   No Comments.
Discuss this item on the forums. (0 posts)

Login Form